פעילות הפגתית לילדי ישובי הדרום והצפון

תנועת עוז | 28-31.01.2024
יחד צוות התנועה, חניכים, מדריכים וקומונריות
ארגנו פעילות הפגתית לילדי ישובי הדרום והצפון💓
אלומה, אלומים, שבי דרום, מרכז שפירא, מטולה ועוד!
להתאוורות, חוויה ושמירה על יצירה ועשייה🎁