ערב כשרונות צעירים

יוצרים יחד ערב כשרונות צעירים!

כל ההסברים למדריך בפנים.

 • נושא הפעילות

  אהבת חינם

  בין אדם לחברו

  גיבוש קבוצה

  הכרת הטוב

  חוויות וערכים

  כבוד

  משפחה

  קבלת השונה

  קורונה

 • קטגוריה

  פעולת אמצע שבוע

 • למי מתאים

  צוות הדרכה

 • אופי הפעילות

  מותאם לזום

 • משך הפעילות

  עד שעה