תחקיר אירוע

כותב התחקיר אנא שים לב: חשוב מאוד למלא את כלל חלקי התחקיר במלואם.
חשוב מאוד מאוד לצלם תמונות של האירוע / נפגעים / גורם הפציה

פרטים כללים

 • אבטליון
 • בית גוברין
 • בית חנניה
 • בית יצחק
 • בן נון
 • גבעת חיים איחוד
 • גבעת חיים מאוחד
 • גילון
 • גילת
 • גן השומרון
 • חוב״ב
 • חלח״צ
 • יד חנה
 • יסוד המעלה
 • יעד
 • כיכר סדום
 • כפר האורנים
 • כפר הרי״ף
 • לבון
 • לוטם
 • מגשימים
 • מורן
 • מנוף
 • מסלול
 • מרחבים
 • מתן
 • ניר משה
 • סגולה
 • סלעית
 • סניף השלושה
 • עין גדי
 • עץ אפרים
 • פטיש
 • צור נתן
 • צורית
 • קיבוץ אייל
 • קיבוץ ניר אליהו
 • קיבוץ עינת
 • רמות השבים
 • רנן
 • שדה ורבורג
 • שורשים
 • שערי תקווה
 • תימורים
 • תל יצחק
 • תלמי אלעזר
 • פעילות סדירה
 • מפעל
 • אירוע קהילה
 • אחר
 • בטיחות בדרכים
 • הליכה במסלול
 • פעילות מחנאית
 • מטבח
 • מזג אוויר וסביבה
 • פעילות סדירה
 • חבלה
 • משמעת
 • לינה
 • אחר
 • נפגע
 • כמעט ונפגע
 • משמעתי
 • נזק לרכוש
 • ללא נפגעים

פרטים אישיים

גורמים מעורבים באירוע

 • נפגע
 • אחראי פעילות
 • גורם תורם
 • צופה
 • אחר

שגיאות: (טעות בשיקול הדעת שאינה סטייה מהחוק / נורמה / נוהל)

תקלה: (סטייה מהנורמה או מהחוקים / נהלים)

לקחים לשיפור: (מה הלקחים שלוקחים מאירוע זה)

לקחים לשימור: (מה הדברים שנעשו טוב וצריך לשמר אותם)

סיכום הגורם המתחקר: (סיכום של מתחקר האירוע, מה הפעולות שצריך לבצע?)

תמונות / נספחים / ממצאים נוספים