צרכים מיוחדים

"ואהבת" – שילוב חניכים עם צרכים מיוחדים בתנועת הנוער

כחלק מהתפיסה החינוכית ערכית של תנועת הנוער,

אנו פועלים בשנים האחרונות לשלב ולהכיל בתוך הפעילות חניכים עם צרכים מיוחדים.

אנו רואים חשיבות רבה לקיים בסניפים שלנו תמונת ראוי לחברה ולקבל את כל החניכים כפי שהם,

גם אם המשמעות היא לעשות את ההתאמות הנדרשות.

השם "ואהבת" ניתן לתכנית השילוב מהמשפט המפורסם "ואהבת לרעך כמוך". משמעות משפט זה מלווה את תנועת הנוער בדרך ההדרכה וברצון האמתי לשילוב ובקבלת השונה. תנועת הנוער של האיחוד החקלאי רואה לנכון לייצר פעילות אשר מותאמת לילדים ובני הנוער בכלל וילדים עם צרכים מיוחדים בפרט. מזה כשש שנים תנועת הנוער משלבת בסניפים בני נוער משולבים, ברובם על הספקטרום האוטיסטי.

מטרת השילוב הנה הקניית שיווין הזדמנויות בקבוצת השווים, ביישוב ובקהילה. תנועת הנוער משלבת כיום בכ20 סניפים בני נוער בעלי מוגבלויות, בקשר אישי פרטני, בפעולות, באירועי שיא ובמפעלים. אנו רואים לנכון לאפשר לכל אדם באר הוא להיות שותף בפעילות תנועת הנוער ועל כן אנו פועלים לשיפור הפעילות למען ילדים עם צרכים מיוחדים. ביטוי לכך ניתן לראות בתיווך, התאמה וגיוס משאבים לשילוב מרבי והתאמה לצרכים של כל ילד.

בכדי להצליח להכניס את תחום הצרכים המיוחדים אל התנועה, לאורך השנה השותפים השונים לעשייה עוברים הכשרות, ליווי וחניכה והקניית כלים ומיומנויות בתחום. ההכשרות עוברות בכלל המעגלים- סגל התנועה, רכי תנועת הנוער, ועדות הורים מתנדבים, חברי שנת השירות, בני הנוער והחניכים.

"ואהבת" – משריש את שורשיו בתנועה, ובשנים הקרובות אנו רוצים ומאמינים כי נגדיל את העשייה את כמות הנוער והילדים המשולבים ונקנה סביבה ישראלית נכונה יותר.

אנו רואים בתכנית חשיבות גדולה ומזמינים עוד יישובים לקחת בו חלק. להכשיר את צוותי השכבה הבוגרת בתחום, לבחון שילוב לילדים פרטניים, להפגיש את בני הנוער עם אנשים עם מוגבלויות, להעלות את המודעות לשילוב בקרב בני הנוער ועוד.

אנו כתנועה מעוניינים שוועדות הנוער בישובים יעזרו לנו לקדם את השוויון הן בהדרכה והן במבני הפעילות.

יישוב המעוניין מוזמן ליצור קשר עם דויד מזרחי, אחראי שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בתנועה במייל: davidm@ihudnik.co.il או בטלפון 050-789-0565