פרויקט ותיקים

ותיקים בתנועה

תנועת האיחוד החקלאי הוקמה מייסודה של התנועה המיישבת "האיחוד החקלאי" אשר זו הייתה אחראית להקמתם של כפרים שיתופיים בכל רחבי הארץ, קידומם ופיתוחם.
כיום ביישובי תנועת הנוער קיימת אוכלוסייה ותיקה בעלת ידע עשיר ומגוון ועבר היסטורי השזור בעברם של היישוב ומדינת ישראל.
תנועת הנוער מאמינה שמפגש בין האוכלוסייה הוותיקה לבני הנוער היא הזדמנות מיוחדת להעשרה, היכרות מעמיקה ותרומה הדדית לשני הצדדים.
לכן תשאף ליצירת מפגש זה עם כלל בני הנוער בתנועה ולעבודה עם האוכלוסייה הוותיקה גם מחוץ ליישוב.
מפגש בין בני הנוער לבין האוכלוסייה הוותיקה יביא ויתרום להגשמת ערכים של – אחריות ומעורבות, שוויון האדם, חיי חברה וקהילה, סולידריות.
התנועה רואה בקשר בין בני הנוער לוותיקים פוטנציאל לשיח מעניין ובעל משמעות בנושאי הציונות המנהיגות, אחריות חברתית, רעות, ביקורת המציאות.

העשייה, החיבור והיוזמה של הנוער בתוך הקהילה הוותיקה ביישוב תעצים את תחושת השייכות ליישוב ותחזק את הקשר שבין תושבי הקהילה זה עם זה, ואת הקשר בין התנועה לקהילה.

ההזדמנות והשותפות עם משרד הוותיקים ומועצת תנועות הנוער מאפשרת לנו למסד את הפעילות הקיימת ביישובים השונים ובהכרח תגדיל ותמצא עוד יותר את הפוטנציאל.