עקרונות התנועה

  • תנועת הנוער היא בלתי מפלגתית, ותחנך למעורבות ואחריות חברתית ואקטואלית בחברה הישראלית.
  • תנועת הנוער היא גוף חינוכי ברוח האיחוד החקלאי.
  • תנועת הנוער תחנך לדמוקרטיה וכבוד האדם.
  • תנועת הנוער תחנך להתיישבות בארץ ובחיי קהילה, תוך הכרת היישוב, תולדותיו, היום, ומבט לעתיד.
  • תנועת הנוער תחנך להגשמה במסגרת חברתית והתיישבותית.
  • תנועת הנוער תחנך לטיפוח הפרט ולהגשמה עצמית, מתוך אמונה כי טיפוחו יוביל לתרומה במעגל החברתי.
  • פיתוח וטיפוח מנהיגות צעירה, תוך שימת דגש על הנהגה עצמית של הנוער בכל מעגלי התנועה.
  • התנועה תחנך לציונות, אהבת הארץ והכרתה, מסורת יהודית, מורשת ישראל והכרת החברה הישראלית.
  • טיפוח קשרים בין בני נוער בתוך ישובי האיחוד החקלאי והחברה בכלל.