יום השואה יחד עם "שם עולם"

תנועת עוז | 04.05.2023
השנה בחרנו לעסוק בנושא יום השואה בסניפים,
תוך ליווי, העברת פעולות והנחייה של
ארגון שם עולם מתעסק בהנחלת נושא השואה לילדים, עם הרבה רגישות ומשמעות סביב הנושא.  
בשאר הסניפים הועברו פעולות שהכינה מחלקת הדרכה של התנועה!