דיווח אירוע

לפני שליחת הדיווח חשוב מאוד מאוד לצלם תמונות של האירוע / נפגעים / גורם האירוע.

לאחר שליחת האירוע צרו קשר עם הגורם הממונה לבירור המשך תחקיר

תודה – מחלקת בטיחות

פרטי האירוע

 • פעילות בחדר
 • פעילות בחצר סניף / שטח
 • עבודה ויצירה
 • פעילות מחנאית
 • בישול ומטבחים
 • מסלול טיול
 • אטרקציה
 • נסיעה באוטובוס /רכב
 • חיי קומונה
 • לוגיסטיקה
 • פגיעה פיסית/ רגשית/ נפשית
 • השחתה
 • חבלות ומכות
 • התייבשות / מכת חום
 • בטיחות בדרכים
 • עבודה ובגובה
 • אלימות
 • נפגע
 • כמעט ונפגע
 • נזק לרכוש

פרטי המדווח/ת

תיאור האירוע - כצופה מהצד

תמונות / נספחים / ממצאים נוספים