גרעין אחים

גרעין אחים "אין בעולם כח אשר יקשר אנשים זה לזה כיצירה המשותפת. משום שאין כח אשר יחיה את האדם, אשר יחדש אותו, ככח היצירה. אדם היוצר חיים, יוצר גם את עצמו מחדש, יוצר את ה"אני" שלו. אדם היוצר עצמו מחדש-יוצר גם חיים חדשים"" א.ד. גורדון שנת שירות בתנועת הנוער של האיחוד החקלאי בהמשך לתפיסה החינוכית- תנועתית לעשייה, מעורבות חברתית וגילוי מנהיגות חברתית, נבנתה קבוצה ההגשמה התנועתית של גרעין אחים ושבילים. קבוצות אלו מורכבות מחניכים בוגרים של תנועת הנוער מהסניפים שבוחרים לדחות את מועד הגיוס שלהם בשנה. במסגרת השנה פועלים חברי הגרעינים להגשמה חברתית וקהילתית ביישובי התנועה ובמדינה. כמו כן מובילים חברי גרעין אחים את הפעילות הארצית במסגרת התנועה. אנו מאמינים כי שנה זו מהווה היענות של תנועת הנוער למשימות לאומיות בחברה הישראלית ותורמת באופן משמעותי ליצירת מציאות טובה יותר וליצירת צעירים בעלי מודעות ואחריות חברתית. מטרת העל: יצירת מסגרת התנדבותית המאפשרת לבוגר התנועה תרומה לחברה הישראלית ע"י קיום אורח חיים ועשייה חינוכית המבטאת את עקרונות התנועה הלכה למעשה בשנת התנסות אישית וקבוצתית במסגרת התנועה. מטרות שנת השירות בתנועת הנוער: שנת השירות של גרעין אחים היא פלטפורמה להגשמת ערכי תנועת הנוער שנת השירות תשמש כמסגרת חינוכית ומודל למנהיגות נוער חברי שנת השירות יתנסו באורח חיים קבוצתי ומשימה חינוכית, המבטאים הלכה למעשה את ערכי תנועת הנוער שנת השירות תאפשר מנהיגות נוער אקטיבית הפועלת בכל השדרה התנועתית, והחברה הישראלית חברי שנת השירות יפעלו כמחנכים במסגרות פעילותם מתוך הכרה בחינוך כאמצעי לשינוי המציאות והחברה בישראל שנת השירות מסייעת בקידום והפעלת סניפי התנועה הפעילות בשנת השירות בתנועת הנוער היא מהמגוונות ביותר, מסגרת הפעולה הזאת נותנת לכל גרעינר/ית את מרחב ההתפתחות הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית ובמסגרת של מפעלים גדולים, סניפי תנועת הנוער, פרויקטים ותחומי רוחב ארציים תנועתיים, פעילות, קהילתית-חברתית, מעורבות חברתית-משימות לאומיות. כלל הגרעין מתפצל למספר קבוצות המנהלות חיי שיתוף במסגרת של קומונה באחד מהמקומות שנקבעו כבעלי עדיפות חברתית גבוהה. כיום קיימות 11 קומונות בפריסה ארצית: צורית, יעד, תלמי אלעזר, מתן, צור יצחק, כפר האורנים, כפר הריף, קלחים, גילת וכיכר סדום (עין תמר) ויסוד המעלה (קומונה חדשה). בכל קומונה חיים בין 5 ל 7 גרעינרים אשר מנהלים באופן עצמאי ושיתופי את עבודתם וחייהם. פעילות גרעין אחים בתוך כל אחת מהקומונות, נעשית בארבעה מעגלים פעילות בסניפי תנועת הנוער אחראיות על מפעלי התנועה ותחומי רוחב ברמה הארצית פעילות קהילתית חברתית מעורבות חברתית עם אוכלוסיות שונות – משימות לאומיות