חזון התנועה

תנועת עוז שואפת לגדל את ילדי ישראל על יסודות איתנים של יהדות, אהבת העם והארץ ולהקנות להם כישורי חיים.

"תנועת עוז – מגדלים דור"
זה מה שאנו מכוונים אליו בכל פעולה, מפגש, טיול ומפקד.

עקרונות התנועה

תנועת עוז הוקמה בשנת התשמ"ח 1989 על ידי יוסק'ה שפירא ז"ל שכיהן כמזכ"ל תנועת הנוער בני עקיבא.

התנועה קמה במטרה להעניק חינוך לא פורמלי לילדי כיתות א-ג, להגדיל את מספר הילדים ובני הנוער הלוקחים חלק בפעילות תנועות וארגוני הנוער בישראל ולהכין את החניכים שלנו לתנועות הנוער הדתיות הפועלות מכיתה ד' עד י"ב במקום מגוריהם.

אנו פועלים להעמקת החינוך הדתי, הזהות היהודית ומעמיקים בערכי יסוד כגון: חסד, כיבוד הורים, אהבת העם, חיבור לארץ, ציונות, כבוד האדם ובין אדם לחברו, מעורבות חברתית והתנדבות. כמו כן, תנועת עוז מקנה לילדים מיומנויות חברתיות בסיסיות: משחק, דיון, שייכות לקבוצה, קשר אישי, ביטחון עצמי ומסוגלות.

חניכי תנועת עוז נפגשים פעמיים בשבוע, באחד מ-90 הסניפים הפרושים ברחבי הארץ.
תנועת עוז ייחודית בשדה החינוך הלא פורמלי, משום שהיא התנועה היחידה הפונה לילדים בכיתות א-ג.

12 הייעודים של התנועה

1. הטמעת יסודות חינוכיים איתנים
אנו פועלים בגיל התום, הילדים פתוחים לשמוע ולקבל ללא ציניות ומחסומים. ההשפעה של התוכן בגילים אלו אדירה, אנו מאמנים כי היסודות שאנו מטמיעים בגיל הילדות נחקקים בעוצמה בנפשם של הילדים.

2. עיצוב הזהות הדתית
תנועת עוז הינה תנועה דתית המחנכת את חניכיה לאהבת ה', קיום מצוות, יראת שמיים ואהבת תורה. ילדים אלו, תינוקות של בית רבן, מקיימים את העולם בהבל פיהם.

3. הקניית מיומנויות חברתיות
כתנועה לא פורמלית אנו מעלים על נס את החשיבות במפגש הבין אישי, ביצירת קשר עין, בערכי החברות והאחווה שאנו רוצים להטמיע בקרב חניכי התנועה.

4. הגדלת המשתתפים בחינוך הלא פורמלי
הפניה לכיתות א-ג נועדה בין היתר לפנות לקהל שאינו מגיע לתנועות וארגוני נוער. לכן אנו פועלים פעמים רבות בבתי הספר כדי להגיע למסגרת הקבועה של הילדים והמשפחות שאינם לוקחים חלק בדרך הטבע בתנועות וארגוני הנוער.

5. צמצום פערים חברתיים
תנועת עוז שמה למטרה לפעול בשכונות מוחלשות בישראל, אנו מאמנים שההשתלבות בחינוך לא פורמלי מקנה לילדים הזדמנות לשבור תקרות זכוכית, לחלום, להתנסות במנהיגות ובלקיחת אחריות, מקנה מסוגלות וביטחון עצמי כל אלו ועוד הינם כלים משמעותיים למוביליות חברתית.

6. תהליכים חינוכיים עמוקים
חינוך הוא לא רק תוכן אלא גם תהליך, בתנועת עוז אנו מאמינים בחינוך בצורה תהליכית, שלב אחרי שלב, להיות רלוונטיים לאתגרי הגילים השונים בתנועה.

7. אהבת עם ישראל
חניכי תנועת עוז מתחנכים לאהבת האדם בכלל ולאהבת ישראל בפרט, אנו פונים לקהלים שונים ומגוונים על הסקאלה בחברה היהודית, מחנכים לעין טובה ולימוד זכות על כל אחד מעם ישראל.

8. שייכות קבוצתית
קבוצה נותנת כוח, שייכות ומשמעות. אנו משקיעים בבניית שבטים שפועלים בכבוד, בהדדיות, באמון, בשותפות.

9. חיזוק הקשר המשפחתי
אנו מאמינים בחיזוק התא המשפחתי, הקשר בין הילדים להוריהם והקשר הרב דורי עם סבא וסבתא.

10. התנדבות
תנועת עוז דוגלת באכפתיות ובעשיית חסד, במעורבות בחיי הקהילה והחברה. במבט ראשון נראה שהחניכים של עוז קטנים בגיל, אבל אנו מאמינים בחסד ובהתנדבות כדרך חיים על כן אנו מאמינים שאין גיל מוקדם מדי להתנדבות.

11. חיבור לארץ ישראל
חניכי התנועה גדלים לאהבת הארץ, ציונות, וחיבור לארץ ישראל דרך הרגליים, שירים, דמויות, היסטוריה, מורשת ועוד. אנו מגדלים את דור העתיד של ארץ ישראל.

12. קליטת עליה
אנו רואים את עצמנו כתנועה ציונית שרוצה להמשיך ולממש את החזון הציוני ובראש בראשונה לסייע לכל יהודי שעושה עליה לארץ ישראל להיקלט בצורה טובה. בגילים אלו יש לנו יכולת לסייע רבות לקליטה של ילדי העולים בארץ. אנו פועלים להקמת סניפים בקרב אוכלוסיות עולים ובחינוך לקבלה ולקליטה בריאה ונכונה.